Blog

Boşanmada Çocuğun Velayeti Hususu

Aile, en küçük anlamda bir kadın ile bir erkeğin kanunların ön gördüğü şartlarda evlilik akdi yaparak oluşturdukları kurumdur. Zamanla bu ailenin birey sayısı artabilir ki bu olağan bir durumdur. Evliliğin aile unsuru oluşturan hem manevi hem de hukuki bir anlaşma olması, evlilik kurumunun gerekliliğini ve kutsallığını arttırmaktadır. [...]

Devamı
Malpraktis (Yanlış Tedavi) ve Hekimin Sorumluluğu

Her insan yaşadığı ve yahut vatandaşı olduğu ülkenin kamusal hizmetlerinden faydalanır. Bunlardan belki de en önemlisi sağlık hizmetleridir. Sağlık hizmetinden yararlanırken yaşamış olduğumuz bir kayıp hukukun hangi perspektifi ile çözülebilir? [...]

Devamı