İdare Hukuku

İdare Hukuku

Sarak Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimizin idareye ilişkin sorunlarında, idareye yazılı olarak başvurma aşamasından dava ve karar aşamalarına kadar hukuki işlerini özenle takip etmekteyiz. İdari davaların yapı itibariyle teknik davalar olması sebebiyle bu konudaki çalışmalarımızı titizlikle ve ivedilikle yürütmekteyiz.