İş Hukuku

İş Hukuku

Sarak Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, iş sözleşmeleri, sözleşmelerin feshi, işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri, işyeri sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi konularda müvekkillerine hem danışmanlık hem de dava hizmeti sunmakta, etkili bir araştırma metodu kullanarak hızlı ve doğru şekilde sonuca ulaşmayı amaçlamaktadır.