Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku da büromuzun profesyonel hizmet sunduğu alanlardan biridir. Muris muvazaası, mirasçılık belgesinin alınması, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarılma, vasiyetnamenin düzeltilmesi ve iptali, miras paylaşım sözleşmeleri, mirasın reddi gibi birçok konuda hukuki yardım sağlamaktadır.